Trả Lời Nguồn gốc các hãng đầu HD Media Player

Trả Lời Nguồn gốc các hãng đầu HD Media Player

18/02/2017

 

Nguồn gốc các hãng đầu HD Media Player

 

Nguồn gôc các hãng đầu HD Media Player

  1. Đầu DUNE HD: Thương hiệu của Isarel (giờ đã chuyển qua Đức) – Lắp ráp tại Đài Loan – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam – Chế độ bảo hành tốt.
  2. Đầu HD LIFE: – Thương hiệu Trung Quốc, lắp ráp tại Việt Nam hoặc Trung Quốc (tùy theo lô hàng) – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam – Chế độ bảo hành tốt.
  3. Đầu HD IMAX – Thương hiệu & lắp ráp Trung Quốc – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam – Chế độ bảo hành cực tốt.
  4. Đầu HD HIMEDIA – Thương hiệu & lắp ráp Trung Quốc – Mua tại công ty hay cửa hàng nào thì công ty hay cửa hàng đó có trách nhiệm bảo hành sản phẩm.
  5. Đầu HD TYCO – Thương hiệu & lắp ráp Trung Quốc – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam – Chế độ bảo hành tốt.
  6. Đầu HD MEDE8ER – Thương hiệu Nam Phi, lắp ráp tại Trung Quốc. Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam – Chế độ bảo hành tốt.
  7. Đầu HD EGREAT – Thương hiệu & lắp ráp Trung Quốc – Mua tại công ty hay cửa hàng nào thì công ty hay cửa hàng đó có trách nhiệm bảo hành sản phẩm.
  8. Đầu HD DATAGE (HD PRO) – Thương hiệu & lắp ráp Trung Quốc – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam.
  9. Đầu HD POPCORN – Thương hiệu Mỹ, lắp ráp Trung Quốc – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam.
  10. Dau phat HD AC RYAN – Thương hiệu Hà Lan, lắp ráp Trung Quốc – Có trung tâm bảo hành chính hãng tại Việt Nam (Đã ngưng tại thị trường Việt Nam)

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: